Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa pawilonu wczasowego w ośrodku „Rejs” w Charzykowach mająca na celu Zwiększenie dochodów z działalności gospodarczej poprzez rozbudowę, nadbudowę i remont pawilonu w ośrodku wypoczynkowym Rejs w Charzykowach współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014 – 2020.