REZERWACJE

Rezerwacji można dokonywać e-mailem (rejs@charzykowy.pl) lub telefonicznie (tel. 502 610 655). Zapytanie musi zawierać termin, rodzaj domku, ilość osób oraz adres zwrotny. Potwierdzenie w postaci umowy, wysyłamy tą samą drogą, którą zostanie nadesłane. Rezerwację uważa się za dokonaną po odesłaniu podpisanego egzemplarza umowy oraz przesłaniu (przelaniu) zaliczki w wysokości 25%.

Dla zainteresowanych podajemy numer konta bankowego:

„Rejs” 89-606 Charzykowy ul. Długa 89
BANK BS o/ Chojnice
NUMER KONTA: 69 8146 0003 0001 2107 3000 0020